Julkaisu

Terveys, toimintakyky ja kunto - avainkäsitteitä

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Vuori I, Suni J. Terveys, toimintakyky ja kunto - avainkäsitteitä. Kirjassa: Bäckmand H, Vuori I, toim. Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Hki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 11, 2010:17-19

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019