Julkaisu

Motorinen ja kognitiivinen suoriutuminen aivovammasta fyysisesti hyvin toipuneilla miehillä

B3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Vartiainen M, Rinne M, Sarajuuri J, Pasanen M, Lehto T, Alaranta H. Motorinen ja kognitiivinen suoriutuminen aivovammasta fyysisesti hyvin toipuneilla miehillä. Teoksessa: Hintikka K, Härkäpää K, Järvikoski A, toim. Monimenetelmäinen kuntoutuksen tutkimus. Artikkelikatsaus kuntoutuksen 3. valtakunnallisesta tutkimusseminaarista. Hki: Kela. Nettityöpapereita 19, 2010:92-97

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Aikuisten liikuntataitojen arviointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019