Julkaisu

Terveysliikunta

D5 Oppikirja, ammatillinen käsikirja

Terveysliikunta

Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011 Tilaukset verkkokaupasta, linkki sivun oikeassa laidassa.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019