Julkaisu

Fyysisen kunnon yhteys niskakivun ja niskan toiminnanrajoitusten ilmaantumiseen

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Järvinen H. Fyysisen kunnon yhteys niskakivun ja niskan toiminnanrajoitusten ilmaantumiseen. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, 2010

Ohjaajat Ari Heinonen, Jaana Suni

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Tamperelaisten liikunta, kunto ja terveys, 11-vuotisseurantatutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019