Julkaisu

Tapaturmien yleisyys ja torjunta

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Parkkari J, Kannus P. Tapaturmien yleisyys ja torjunta. Kirjassa: Kröger H ym. (toim) Traumatologia, 7. painos. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy, 2010:17-24. Päivitys 8. p. 2016

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TAPATURMAT JA LIIKUNNAN TURVALLISUUS (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019