Julkaisu

Maantieliikenteen kuljettajien koettu työkyky, vireys ja uni

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Väänänen T. Maantieliikenteen kuljettajien koettu työkyky, vireys ja uni. Tampere: Tampereen yliopisto.Terveystieteen laitos, 2010. Pro gradu -tutkielma.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Metrimies — ammattikuljettajien laihdutustutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019