Julkaisu

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto

C1 Tieteellinen erillisteos

Husu P, Paronen O, Suni J, Vasankari T. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto: terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset. Hki: Opetus- ja kulttuuriministerön julkaisuja 15, 2011
Julkaisun myynti: Kopijyvä

Kuvia suomalaisten terveysliikunnan harrastamisesta.

 

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019