Julkaisu

Terveyskunto ja fyysinen toimintakyky

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Suni J, Vasankari T. Terveyskunto ja fyysinen toimintakyky. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. Hki: Duodecim, 2011:32-42

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019