Julkaisu

Naisten terveysliikunnan erityiskysymyksiä

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Luoto R. Naisten terveysliikunnan erityiskysymyksiä. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:105-110

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019