Julkaisu

Kohonnut verenpaine

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Kukkonen-Harjula K. Kohonnut verenpaine. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:131-136

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA VERENKIERTOELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019