Julkaisu

Lanneselän ja niskahartiaseudun vaivat

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Suni J, Rinne M. Lanneselän ja niskahartiaseudun vaivat. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:166-175

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019