Julkaisu

Terveysliikunnan toteuttaminen

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Suni J. Terveysliikunnan toteuttaminen. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:205-211

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019