Julkaisu

Raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvien osallistuminen ohjattuun liikuntaan synnytyksen jälkeen

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Eerola M. Raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvien osallistuminen ohjattuun liikuntaan synnytyksen jälkeen. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, 2011

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019