Julkaisu

Ortostaattinen hypotensio 70 vuotta täyttäneillä henkilöillä

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Mäkiranta J. Ortostaattinen hypotensio 70 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Tampere:  Tampereen yliopisto. Lääketieteen laitos, UKK-instituutti, 2011. Syventävien opintoen kirjallinen työ

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy: kaatumis- ja osteoporoosiklinikka (KAAOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019