Julkaisu

Painonkehitys lapsuudesta raskausaikaan

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Klemettilä E. Painonkehitys lapsuudesta raskausaikaan. Tampere: Tampereen yliopisto. Lääketieteen laitos, 2011. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019