Julkaisu

Liikuntavammat ja niiden ehkäisy.

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Parkkari J, Kannus P, Kujala U. Liikuntavammat ja niiden ehkäisy. Teoksessa: Jousimaa J. ym. Lääkärin käsikirja. 10. p. Hki: Duodecim, 2011:668-675

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TAPATURMAT JA LIIKUNNAN TURVALLISUUS (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019