Julkaisu

Hyvä aerobinen tai lihaskunto ehkäisevät ylipainoisia miehiä kohonneelta hapettuneelta LDL-kolesterolilta

L1 Abstraktit

Kosola J, Ahotupa M, Kyröläinen H, Santtila M, Vasankari T. Hyvä aerobinen tai lihaskunto ehkäisevät ylipainoisia miehiä kohonneelta hapettuneelta LDL-kolesterolilta. Liikunta & tiede 2011;48(5):35

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA VERENKIERTOELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019