Julkaisu

Lihavuus (aikuiset). Käypä hoito -suositus

A2 Katsausartikkeli

Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä: Pietiläinen K, Saarni S, Fogelholm M,  Hakala P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Koivukangas V, Laine M, Marttila J, Pekkarinen T, Rissanen A, Kukkonen -Harjula K.  Lihavuus (aikuiset). Käypä hoito -suositus. 17.1.2011 päivitetty internet-versio. Tiivistelmä: Duodecim 2011;127:730-1

Sisältää verkkokurssin Lihavuuden hoito.

Myös potilasversiot:

Lihavuus (aikuiset)

Fetma hos vuxna.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LÄÄKETIEDE (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019