Julkaisu

Liikunta. Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä

A2 Katsausartikkeli

Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä: Kesäniemi A, Kettunen J, Ketola E, Kujala U, Kukkonen-Harjula K, Lakka T, Rauramaa R, Rauramo I, Tikkanen H, Vuori I. Liikunta. Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä. Duodecim 2011;127(2):150-151

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019