Julkaisu

Elintavat: löydä heikoin lenkkisi

E3 Opetuspaketit

Aittasalo M, Luoto R. Elintavat: löydä heikoin lenkkisi. 4. uud. p. Tampere: UKK-instituutti, 2011. CD-rom

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TERVEYDEN EDISTÄMINEN (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019