Julkaisu

Terveyskunnon mittaus: objektiivista tietoa ykslön fyysisen toimintakyvyn edellytyksistä

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Suni J, Husu P. Terveyskunnon mittaus: objektiivista tietoa ykslön fyysisen toimintakyvyn edellytyksistä. Teoksessa: Suni J, Taulaniemi A, toim. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Hki: Sanoma Pro, 2012:45-58

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019