Julkaisu

Tuki- ja liikuntaelimistö: lihasvoima

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Ahtiainen J, Suni J. Tuki- ja liikuntaelimistö: lihasvoima. Teoksessa: Suni J, Taulaniemi A, toim. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Hki: Sanoma Pro, 2012:160-204

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019