Julkaisu

Terveysliikuntasuosituksen mukainen kestävyysliikunta

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Taulaniemi A. Terveysliikuntasuosituksen mukainen kestävyysliikunta. Teoksessa: Suni J, Taulaniemi A, toim. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Hki: Sanoma Pro, 2012:246-249

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019