Julkaisu

Liikuntaneuvonta

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Aittasalo M, Taulaniemi A, Punakallio A. Liikuntaneuvonta. Teoksessa: Suni J, Taulaniemi A, toim. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Hki: Sanoma Pro, 2012:262-274

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019