Julkaisu

Tampereen peruskouluissa vuonna 2010 sattuneet tapaturmat

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Antila L. Tampereen peruskouluissa vuonna 2010 sattuneet tapaturmat. Tampere: Tampereen yliopisto. Lääketieteen yksikkö, UKK-institiuutti,  2012. Syventävien opintojen kirjallinen työ

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Terve koululainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019