Julkaisu

Motoriset taidot ovat yhteydessä hyvään lukutaitoon ja matemaattiseen osaamiseen 6-8-vuotiailla lapsilla

L2 Posterit

Haapala EA, Poikkeus A-M, Kukkonen-Harjula K, Lindi V, Leppänen PHT, Lakka TA. Motoriset taidot ovat yhteydessä hyvään lukutaitoon ja matemaattiseen osaamiseen 6-8-vuotiailla lapsilla. XXI Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki 6.-7.11.2012. Liikunta & Tiede 2012;49(5):54

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019