Julkaisu

Tuki- ja liikuntaelinten kunnon testaus tukee harjoittelua

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

Rinne M. Tuki- ja liikuntaelinten kunnon testaus tukee harjoittelua. Hyvä selkä 2013;(1):20-23

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019