Julkaisu

Nuorten liikuntavammojen yleisyys sekä tapaturma-alttiit lajit koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Karhula L. Nuorten liikuntavammojen yleisyys sekä tapaturma-alttiit lajit koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. Tampere: Tampereen yliópisto. Lääketieteen yksikkö, 2013. Syventävien opintojen opinnäyte.

Ohjaaja: Jari Parkkari.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TAPATURMAT JA LIIKUNNAN TURVALLISUUS (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019