Julkaisu

Lapsia liikuttava kaupunki.

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Hynynen A, Kyttä M, Vasankari T, Aittasalo M, Broberg A, Sarjala S. Lapsia liikuttava kaupunki. Kirjassa: Reivinen J, Vähäkylä L, toim.  Ketä kiinnostaa? - lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Hki: Gaudeamus, 2013:210-225

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Kaupunkiympäristö ja lasten liikkuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019