Julkaisu

Musculoskeletal disorders in male Finnish conscripts

C1 Tieteellinen erillisteos

Taanila H, Parkkari J, Suni J. Musculoskeletal disorders in male Finnish conscripts: risk factors and effectiveness of neuromuscular exercise in the prevention of  acute injuries ind low back pain. Saarbrücken: LAP Lambert, 2013

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisy
Selkävaivojen ja tapaturmien määrä ja vaikeusaste varusmiespalveluksen aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019