Julkaisu

Kiipeilyn aiheuttamat rasitusvammat Suomessa

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Kujanpää H. Kiipeilyn aiheuttamat rasitusvammat Suomessa. Tampere: Tamepereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö, 2014. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Ohjaaja: Jari Parkkari, Tampereen urheilulääkäriasema

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TAPATURMAT JA LIIKUNNAN TURVALLISUUS (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019