Julkaisu

Kiipeilytapaturmat Suomessa

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Henttonen J-H. Kiipeilytapaturmat Suomessa. Tampere: Tampereen yliopisto. Lääketieteen yksikkö, 2014. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TAPATURMAT JA LIIKUNNAN TURVALLISUUS (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019