Julkaisu

Elämäntapamuuttujien yhteydet urheiluvammoihin joukkuepalloilulajeissa

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Ollila A. Elämäntapamuuttujien yhteydet urheiluvammoihin joukkuepalloilulajeissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Lääketiteteen laitos, 2014. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Polvi- ja nilkkavammoja ennustavat tekijät sekä vammojen ehkäisy nuorilla urheilijoilla. Kolmen vuoden prospektiivinen seuranta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019