Julkaisu

Laihduttamisen vaikutus luuntiheyteen ja rakenteeseen lihavilla premenopausaalisislla naisilla

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Ojala A. Laihduttamisen vaikutus luuntiheyteen ja rakenteeseen lihavilla premenopausaalisislla naisilla. Hki: Helsingin yliopisto, 2009. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Luu ja painonpudotus — laihdutuksen vaikutukset luun massaan ja rakenteeseen sekä lihasvoimaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019