Julkaisu

VASTE - Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Taanila H. VASTE - Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus. Tampere: Lääketieteen laitos, Tampereen yliopisto, 2009. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Selkävaivojen ja tapaturmien määrä ja vaikeusaste varusmiespalveluksen aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019