Julkaisu

Helposti lihaskuntoharjoittelun alkuun

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

Rinne M. Helposti lihaskuntoharjoittelun alkuun. Teoksessa: Pietiläinen K, Mustajoki P, Borg P, toim. Lihavuus. Hki: Duodecim, 2015:179-184

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019