Julkaisu

KIDS OUT! Protocol of a brief school-based intervention to promote physical activity and to reduce screen time in a sub-cohort of Finnish eighth graders

A1 Alkuperäisartikkeli

Jussila AMa, Vasankari T, Paronen O, Sievänen H, Tokola K, Vähä-Ypyä H, Broberg A, Aittasalo M. KIDS OUT! Protocol of a brief school-based intervention to promote physical activity and to reduce screen time in a sub-cohort of Finnish eighth graders. BMC Public Health 2015;15:634.

Kasit liikkeelle! Interventiotutkimus

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Kasit liikkeelle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019