Julkaisu

Pystyvyyskäsityksiä selittävät tekijät alaselkäkipuisilla naishoitajilla

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Saarijärvi E. Pystyvyyskäsityksiä selittävät tekijät alaselkäkipuisilla naishoitajilla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2015. Liikuntalääketieteen pro gradu -tutkielma.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Naishoitajien selkäkipujen ehkäisytutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019