Julkaisu

Liikuntaneuvonnan kehittäminen neljässä terveyskeskuksessa

Rinne M, Aittasalo M, Toropainen E, Kukkonen-Harjula K, Tokola K, Vasankari T. Liikuntaneuvonnan kehittäminen neljässä terveyskeskuksessa. Liikunta & tiede 2015;52(5):61.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Interventio liikuntaneuvonnan kehittämiseksi ja liikkumisreseptin käyttöönottamiseksi perusterveydenhuollossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019