Julkaisu

D-vitamiini ja ohjattu liikuntaharjoittelu kaatumisten ehkäisyssä iäkkäillä naisilla

L1 Abstraktit

Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, Tokola K, Kannus P, Lamberg-Allardt C, Sievänen H. D-vitamiini ja ohjattu liikuntaharjoittelu kaatumisten ehkäisyssä iäkkäillä naisilla - satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus. Liikunta & tiede 2015;52(5):64

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä (DEX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019