Julkaisu

Liikemittarin MAD-menetelmän validointi fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa

L1 Abstraktit

Vähä-Ypyä H, Vasankari T, Husu P, Mänttäri A, Vuorimaa T, Suni J, Sievänen H. Liikemittarin MAD-menetelmän validointi fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa. Liikunta & tiede 2015;52(5):66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019