Julkaisu

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

B3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Parkkari J, Räisänen A, Pasanen K, Rimpelä A. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. Teoksessa: Kokko S, Hämylä R, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2, 2015:84-89

LIITU-tutkimus

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019