Julkaisu

Liikunta: käypä hoito -suositus (päivitystiivistelmä)

A2 Katsausartikkeli

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä: Rauramaa R (pj.), Kukkonen-Harjula K (kokoava kirjoittaja, Käypä hoito -toimittaja), Arokoski J, Hohtari H, Kettunen J, Ketola E, Komulainen P, Kujala U, Laukkanen J, Pylkkänen L, Savela S, Savonen K, Tikkanen H. Liikunta: Käypä hoito -suositus (päivitystiivistelmä). Duodecim 2016;132:478-9.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTATIETEET (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019