Julkaisu

Liikunta-aktiivisuus ikääntyneiden henkilöiden kaatumispelkoa selittävänä tekijänä

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Raittila P. Liikunta-aktiivisuus ikääntyneiden henkilöiden kaatumispelkoa selittävänä tekijänä. Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto 2016.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
KaatumisSeula, kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019