KaatumisSeula

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy on yksi UKK-instituutin painoalueista. Tästä verkkosivuston osiosta löydät ammattilaisille suunnattua tietoa kaatumisten ehkäisykeinoista ja UKK-instituutissa tuotetuista materiaaleista. Osio sisältää myös iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä edistävien hankkeiden esittelyt ja yhteystiedot.

Mikäli olet kiinnostunut iäkkäille itselleen ja heidän läheisilleen tuotetuista kaatumisen ehkäisyn sisällöistä ja materiaaleista, tutustu kaatumisten ehkäisy -osioon.

 

Hanke: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi (2019-2020)

Iäkkäiden kaatumisvammat ovat yleisiä ja alueelliset erot niissä suuria.

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hankkeessa viedään iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn vaikuttavia toimintatapoja ja -käytäntöjä, tietoa ja työkaluja maakuntien alueelle. Pohjana ovat tieteelliseen tietoon, kokeiltuihin käytäntöihin ja useiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvat KaatumisSeula®- ja IKINÄ-toimintamallit.

Toiminnan kohteena ovat ammattilaiset, järjestötoimijat ja iäkkäät itse sekä heidän läheisensä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ja tuotetaan myös uusia yhteistyöverkostoja.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Karinkanta

 

Tule mukaan kaatumisten ehkäisyn verkostoon!

UKK-instituutti perustaa kaatumisten ehkäisyn asiantuntijaverkoston edistämään valtakunnallista kaatumisten ehkäisytyötä. Verkosto jatkaa ja laajentaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aiemmin koordinoimaa IKINÄ-asiantuntijaverkostoa.

Verkoston kautta saat ajankohtaista tietoa kaatumisten ehkäisystä, siihen liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista ja tuotetusta materiaalista.

Liity verkostoon 

Kaatumisten ehkäisyn verkostokirjeet

 

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus

 

Maksuton, itsenäisesti verkossa opiskeltava koulutuskokonaisuus kaatumisten ehkäisystä on avattu lokakuussa 2019.

Tavoite ja kohdejoukko

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten avuksi tuotetun kahdeksanosaisen koulutus- ja tietopaketin tavoitteena on lisätä tietoutta iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisystä.

Oppimistavoitteet

Koulutuskokonaisuuden avulla opit tiedostamaan iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn merkityksen. Saat myös tietoa, miten voit hyödyntää ja ottaa käyttöösi tutkimusnäyttöön perustuvia työkaluja kaatumisvaaran arviointiin ja kaatumisten sekä kaatumisvammojen ehkäisyyn sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla.

Opiskelu

Opiskelun voi aloittaa milloin tahansa ja edetä omaa tahtia sitä mukaa kun uudet moduulit julkaistaan. Koulutuksesta voi saada myös todistuksen suorittamalla jokaiseen moduuliin sisältyvän oppimistehtävän.

Koulutuksen ensimmäinen moduuli toimii johdantona aihealueeseen. Moduulissa käsitellään iäkkäiden kaatumisten yleisyyttä ja seurauksia sekä niistä aiheutuvia kustannuksia.

Aloitusmoduuli on nyt opiskeltavissa ja loput seitsemän julkaistaan noin kuukauden välein lokakuuhun 2020 mennessä. Jokaiseen moduuliin sisältyy luentotallenne (15–20 min) ja lyhyt oppimistehtävä.

Lisätietoja koulutuksesta: Tanja Kulmala tanja.kulmala(a)ukkinstituutti.fi

Katso koulutuksen rakenne      Ilmoittaudu

 

KaatumisSeulan tunnuskuva

 

 
Edellinen muokkaus: 01.11.2019