KaatumisSeula

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy on yksi UKK-instituutin painoalueista. Tästä verkkosivuston osiosta löydät ammattilaisille suunnattua tietoa kaatumisten ehkäisykeinoista ja UKK-instituutissa tuotetuista materiaaleista. Osio sisältää myös iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä edistävien hankkeiden esittelyt ja yhteystiedot.

Mikäli olet kiinnostunut iäkkäille itselleen ja heidän läheisilleen tuotetuista kaatumisen ehkäisyn sisällöistä ja materiaaleista, tutustu kaatumisten ehkäisy -osioon.

 

Hanke: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi (2019-2020)

Iäkkäiden kaatumisvammat ovat yleisiä ja alueelliset erot niissä suuria.

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hankkeessa viedään iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn vaikuttavia toimintatapoja ja -käytäntöjä, tietoa ja työkaluja maakuntien alueelle. Pohjana ovat tieteelliseen tietoon, kokeiltuihin käytäntöihin ja useiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvat KaatumisSeula®- ja IKINÄ-toimintamallit.

Toiminnan kohteena ovat ammattilaiset, järjestötoimijat ja iäkkäät itse sekä heidän läheisensä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ja tuotetaan myös uusia yhteistyöverkostoja.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Karinkanta

 

Tule mukaan kaatumisten ehkäisyn verkostoon!

UKK-instituutti perustaa kaatumisten ehkäisyn asiantuntijaverkoston edistämään valtakunnallista kaatumisten ehkäisytyötä. Verkosto jatkaa ja laajentaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aiemmin koordinoimaa IKINÄ-asiantuntijaverkostoa.

Verkoston kautta saat ajankohtaista tietoa kaatumisten ehkäisystä, siihen liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista ja tuotetusta materiaalista.

Liity verkostoon: täytä sähköinen ilmoittautumislomake 

Kaatumisten ehkäisyn verkostokirjeet

 

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus

Kaatumisten ehkäisyn ammattilaisille suunnattu maksuton verkkokoulutus alkaa 14.10.2019. Itsenäiseen verkko-opiskeluun tarkoitettu koulutus- ja tietopaketti on tuotettu erityisesti iäkkäiden parissa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Koulutuskokonaisuuden avulla opit tiedostamaan iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn merkityksen. Saat myös tietoa, miten voit hyödyntää ja ottaa käyttöösi tutkimusnäyttöön perustuvia työkaluja kaatumisvaaran arviointiin ja kaatumisten sekä kaatumisvammojen ehkäisyyn sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla.

Lisätietoja koulutuksesta: Tanja Kulmala tanja.kulmala(a)ukkinstituutti.fi

Katso koulutuksen rakenne      Ilmoittaudu

 

KaatumisSeulan tunnuskuva

 

 
Edellinen muokkaus: 15.10.2019