Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi (2019-2020)

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanke (2019-2020)

Hanke: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi (2019-2020)

Miksi?

Iäkkäiden kaatumisvammat ovat yleisiä ja alueelliset erot niissä suuria.

Hankkeessa

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hankkeessa viedään iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn vaikuttavia toimintatapoja ja -käytäntöjä, tietoa ja työkaluja maakuntien alueelle. Pohjana ovat tieteelliseen tietoon, kokeiltuihin käytäntöihin ja useiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvat KaatumisSeula®- ja IKINÄ-toimintamallit.

Kohderyhmä

Toiminnan kohteena ovat ammattilaiset, järjestötoimijat ja iäkkäät itse sekä heidän läheisensä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ja tuotetaan myös uusia yhteistyöverkostoja.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Yhteyshenkilö: suunnittelija, projektityöntekijä Tanja Kulmala

Lisätietoa koko hankkeesta

Saija Karinkanta
projektipäällikkö, filosofian tohtori, fysioterapeutti

UKK-instituutti
Kaupinpuistonkatu 1
33500 Tampere

p. 050 434 5869
saija.karinkanta(a)ukkinstituutti.fi

 
 
Edellinen muokkaus: 18.11.2019