Järjestötoimijat ja kaatumisten ehkäisy

Järjestöt ja yhdistystoimijat mukaan kaatumisten ehkäisyyn

Järjestöt ikoni

 

Tietoa ja työkaluja järjestötoimijoille ja vertaisohjaajille

Tämä osio on suunnattu järjestöissä ja yhdistyksissä toimiville, jotka kohtaavat iäkkäitä ja kaipaavat vinkkejä siihen, miten kaatumisten ehkäisyn voisi ottaa mukaan omaan toimintaan. Sivusto tarjoaa kaatumisten ehkäisyyn liittyvää sisältöä ja materiaaleja, jotka ovat hyödynnettävissä yhdistystössä erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa ja esimerkiksi vertaisohjauksessa. Kaatumisten välttämiseksi on paljon tehtävissä!

Mikäli olet ammattilainen ja etsit tietoa kaatumisten ehkäisystä, tutustu sivustomme KaatumisSeula-osioon.

Kaatumiset ovat ehkäistävissä ja järjestö- sekä yhdistystoimijoilla on oma tärkeä roolinsa ehkäisytyössä

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista.

i

Kuva: Iäkkäiden kaatumiset Suomessa

 

Järjestö- ja yhdistystoiminta tavoittaa paljon ikäihmisiä, ja siksi kaatumisten ehkäisytietoutta on hyödyllistä jakaa myös järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa. Tämän toiminnan tueksi KaatumisSeula-hankeessa on tuotettu helposti jaettavaa ja maksutonta materiaalia järjestö- ja yhdistystoimijoille. Maksutonta materiaalia voi hyödyntää toiminnassa monin eri tavoin esimerkiksi ryhmissä ja tapahtumissa.

Alla olevan listauksen ja materiaaliesittelyn mukaan kaatumiset ja niiden ehkäisy on helppo ottaa puheeksi oman yhdistystoiminnan ohessa. Toistuvat kaatumiset eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen vaan niihin pitää puuttua.

Kaatumisten taustalla olevat vaaratekijät ovat yksilöllisiä.

tarkistuslista

Kaatumisille on olemassa useita eri vaaratekijöitä. Osaan vaaratekijöistä, kuten ikään, joihinkin perinnöllisiin sairauksiin ja aiempiin kaatumisiin, ei voida vaikuttaa. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan kuitenkin vaikuttaa.

KaatumisSeulan Tarkistuslistan avulla voi selvittää erityisesti niitä kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Tarkistuslistasta on saatavilla myös sähköinen versio. Lomake on ladattavissa esimerkiksi tabletille tai älypuhelimen näytölle, josta se on helposti ja nopeasti täytettävissä ja myös tallennettavissa.

Sähköinen tarkistuslista

 

Jokaisen ikäihmisen on tärkeää tunnistaa kaatumisvaaransa oli se sitten suuri tai pieni.

kaatumisvaaran arviointilomake

Kaatumisvaara on aina yksilöllinen. Lisätäkseen ikäihmisten tietoisuutta yksilöllisestä kaatumisvaarastansa eri toimijat, myös järjestöpuolella, voivat hyödyntää iäkkään omaan arvioon perustuvaa maksutonta kaatumisvaaran itsearviointilomaketta.

Testituloksen perusteella henkilö saa karkean arvion omasta kaatumisvaarastaan sekä tiedon siitä, onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tekemälle laajemmalle kaatumisvaaran arvioinnille tarvetta.

Itsearviointilomakkeen käytölle, testituloksen tulkinnalle sekä vinkkejä arvioinnin lisänä jaettavasta materiaalista löydät helppokäyttöisistä ohjeista.

Kaatumisvaaran itsearviointiin on nyt saatavilla sähköinen työkalu, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat käyttää toiminnassaan. Lomaketta voidaan ohjata täyttämään esimerkiksi erilaissa liikunta- tai vertaistukiryhmissä. Ensisijainen tarkoitus on, että iäkäs täyttää lomakkeen itse mutta tarvittaessa hänelle voidaan tarjota teknistä apua sekä auttaa sovelluksesta saatavan palautteen lukemisessa. Sähköinen verkkosovellus löytyy osoitteesta bit.ly/kaatumisvaara.

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi

 

Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun puututaan keskeisiin kaatumisten vaaratekijöihin.

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn

Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä puuttumalla kaatumisten vaaratekijöihin yksilöllisen tarpeen mukaan. Mitä enemmän kaatumisten eri vaaratekijöitä on, sitä tärkeämpää niihin on puuttua. Mikäli vaaratekijöitä on runsaasti, tarvitaan ammattilaisen apua kaatumisten ehkäisyn suunnittelussa ja toteuttamisessa.

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn materiaalissa on esitelty kymmenen tutkitusti tehokasta keinoa kaatumisten ehkäisyyn kotioloissa.

 

Liikunta usein tehokas keino ehkäistä kaatumisia.

liikuntaohje

Liikunta pitää yllä liikkumis- ja toimintakykyä ja se on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia. Ollakseen tehokasta, liikunnan tulee parantaa tai ylläpitää lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkumiskykyä.

KaatumisSeulan Liikuntaohje kannustaa aiemmin vähän liikkunutta iäkästä liikkeelle.

Lihasvoima- ja tasapainoharjoituksia tulisi tehdä ainakin kaksi kertaa viikossa. Liikkumiskykyä voi ylläpitää monipuolisen päivittäisen liikkumisen avulla.

Ohjenuorana liikkumisen lisäämiseen voi käyttää yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositusta

 

Lisää ideoita kaatumisten ehkäisyyn saat myös muiden toimijoiden tuottamasta aineistosta

Kaatumisten ehkäisy yleisesti           Liikunta           

Ravitsemus        Mielen hyvinvointi

Uni ja aivoterveys           Kipu ja lääkitys

Alkoholi ja muut päihteet           Ympäristö ja asuminen

 

 
Edellinen muokkaus: 26.08.2020