Alkoholi ja muut päihteet

Alkoholi ja muut päihteet

Runsaan alkoholin käytön välttäminen on tärkeä osa iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä. Ikääntymisen myötä alkoholin sietokyky heikkenee ja haittavaikutukset voimistuvat. Muun muassa kaatumisalttius lisääntyy alkoholin nauttimisen seurauksena. Siksi runsasta alkoholin käyttöä tulisi välttää.

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa ehkäisevään alkoholi- ja päihdetyöhön liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena.

Materiaaleja ennaltaehkäisevään alkoholi- ja päihdetyöhön

Päihdelinkki

Päihdelinkki.fi -sivustolta löytyy mm.

 

Läheisen huoneentaulu

 

Sininauhaliitto

Sininauhaliiton Ikääntyneeet ja alkoholi -verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa sekä mm. Ikääntyminen ja päihteet -opas.

Ikääntyminen ja päihteet -opas

 

Muita materiaaleja

Ehkäisevän päihdetyön Ehyt-sivusto

STM on tuottanut Otetaan selvää! Ikääntyminen ja päihteet -oppaan

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 28.02.2020