Kaatumisten ehkäisy yleisesti

Kaatumisten ehkäisystä yleisesti

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa yleisesti kaatumisten ehkäisyyn liittyvään materiaalia.

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto, AKE

Pysytään pystyssä -opas. Opas on saatavilla myös ruotsin, englannin, venäjän, turkin ja arabian kielellä.

Materiaalipankki koulutustarkoitukseen

 

Suomen punainen risti

Turvallisia vuosia -opas

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas

Ikääntyneiden tapaturmat -verkkosivusto

 

 

Terveyskylä

Ikätalo -verkkopalvelu, joka auttaa arjessa ja terveyden ylläpidossa. Palvelu on suunniteltu​ yli 65 -vuotiaille ja heidän läheisilleen.

 

Terveysportti

Kaatumisten ja kaatumisvammojen fysioterapiasuositus

TOIMIA-tietokanta toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin

 

Vanhustyön keskusliitto

Iäkkäiden ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki Vahvike-sivusto

 

 
 
Edellinen muokkaus: 18.12.2019