Kaatumisten ehkäisy yleisesti

Kaatumisten ehkäisy yleisesti

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa yleisesti kaatumisten ehkäisyyn liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena.

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE

AKE-verkosto työstää materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Osa materiaalista on tarkoitettu etupäässä ammattilaisille, mutta osa materiaalista soveltuu myös järjestö- ja yhdistystoimijoiden käyttöön kuten esimerkiksi Pysytään pystyssä -opas. Opas on saatavilla myös ruotsin, englannin, venäjän, turkin ja arabian kielellä.

Pysytään pystyssä -opas

AKE-verkosto on tuottanut myös materiaalipankin ammattilaisille koulutustarkoitukseen. Materiaalipankista löydät myös vieraskieliset Pysytään pystyssä -oppaat.

 

Suomen Punainen risti

Turvallisia vuosia -oppaaseen on koottu tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen.

Turvallisia vuosia -opas

Materialen finns även på svenska: Trygghet i vardagen -guide.

 

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry.

Suomen tuki- ja liikuntaelinliiton verkkosivuilta löydät tietoa mm. murtumista ja tapaturmista sekä niiden ehkäisystä.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL:n Ikääntyneiden tapaturmat -verkkosivustolta löytyy tietoa myös kaatumisten ehkäisystä.

Lisäksi THL on tuottanut ammattilaisille Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -oppaan kaatumisten ehkäisytyön kehittämisen ja suunnittelun tueksi.

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy IKINÄ -opas

 

Terveyskylän Ikätalo

HUS:n ylläpitämästä Terveyskylä-verkkopalvelusta löytyy myös Ikätalo-verkkopalvelu, joka auttaa arjessa ja terveyden ylläpidossa. Palvelu on suunniteltu​ erityisesti yli 65 -vuotiaille ja heidän läheisilleen.

 

Terveysportti

Terveysportti on luotu helpottamaan ja nopeuttamaan terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä kokoamalla tarvittavaa lääketieteellistä tietoa yhteen paikkaan. Terveysportista löytyy mm. Kaatumisten ja kaatumisvammojen fysioterapiasuositus.

TOIMIA-tietokannasta löytyy erilaisten toimintakykymittareiden perustietoja. Tietokanta onkin toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista tietoa etsivien ammattilaisten työväline.

Kaatumisten ja kaatumisvammojen fysioterapiasuositus        TOIMIA-tietokanta

 

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliiton VAHVIKE-sivusto tarjoaa maksutonta materiaalia iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen. Sivustolta löytyy materiaalia eri aihealueittain mm. liikuntaan, aivojumppaan, apuvälineisiin ja musiikkiin liittyen.

VAHVIKE-sivusto

 

 

 
Edellinen muokkaus: 28.02.2020