Kipu ja lääkitys

Kipu ja lääkitys

Lääkityksen ajantasaisuuden säännöllinen tarkistaminen on tärkeä osa iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä.

Joidenkin lääkkeiden käyttäminen saattaa lisätä kaatumisen riskiä. Lääkeaineet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksena esimerkiksi huimausta, väsymystä tai heikentää asennonhallintaa, mikä lisää kaatumisalttiutta. Kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä ovat esimerkiksi jotkin keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet. Myös monilääkitys, eli useiden lääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti, on kaatumisen vaaratekijä.

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa kivun hoitoon ja lääkitykseen liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena.

Materiaaleja kivuhoidon ja lääkityksen tueksi

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE

AKE-verkosto on julkaissut alkuvuodesta 2020 kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden -tarkistuslistan. Listalle on koottu lääkeaineita, joiden tiedetään olevan kaatumisvaaraa lisäävä vaikutus.

Tarkistuslista

 

Selkäliitto

Selkäkanavalta löydät tietoa selkäkivusta, jumppaohjeita selkäkivun helpottamiseen ja selän vahvitamiseen. Liikkeet sopivat myös iäkkäiden ihmisten liikuntaan.

Selkäkanava

 

Terveyskylän Kivunhallintatalo

Kivunhallintatalosta löydät tietoa erilaisista kiputilanteista ja kivun hoidosta sekä erilaisista itsehoitomenetelmistä.

Kivunhallintatalo

 

Oppaita ja verkkosivustoja kivun hoitoon ja lääkityksiin liittyen:

 

 

 

 

 

 

Edellinen muokkaus: 28.02.2020